Do pobrania wzory pism i oświadczeń

UWAGA STUDENCI  !!!

Wniosek do Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi student ma obowiązek złożyć nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Komisji. Złożenie po tym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku na kolejnym posiedzeniu (za miesiąc)!

Grafiki

– harmonogramy zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w semestrze letnim dla studentów I, II i III roku kierunku pielęgniarstwo, dostępne są w zakładce „plany”. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca odbywania zajęć oraz osób prowadzących zajęć, zostaną przekazane na zebraniu informacyjnym przed zajęciami, termin, którego zostanie podany odrębnym komunikatem.

 

Wnioski

 

Podania

 

Oświadczenia

 

Pozostałe

 

Prace dyplomowe

  • Zarządzenie nr 111 /2019 z dnia 29 listopada2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących ustalenia  szczegółowych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych.

 

Zarządzenia zmieniające: 

  • Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2017 z dnia 7 września 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących ustalenia szczegółowych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych
  • Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 7 maja 2019 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2017 z dnia 7 września 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie ogólnych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz wytycznych dla rad wydziałów, dotyczących ustalenia szczegółowych zasad przygotowywania i oceny prac dyplomowych