Jednostki Oddziału

Jednostki Oddziału

 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 2. Zakład Pneumonologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 3. Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 4. Klinika Ginekologii i Położnictwa II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 5. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 6. Zakład Położnictwa Praktycznego II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 7. Zakład Dydaktyki w Położnictwie II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 8. Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 9. Zakład Koordynowanej Opieki Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 10. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 11. Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 12. Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 13. Zakład Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 14. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych (jednostka alokowana poza strukturą katedr)