Jednostki Oddziału

Jednostki Oddziału

 1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 2. Oddział Kliniczny Pneumonologii Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 3. Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 4. Zakład Nauczania Podstaw Medycyny Klinicznej Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego
 5. Klinika Ginekologii i Położnictwa II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 6. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 7. Zakład Położnictwa Praktycznego II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 8. Zakład Dydaktyki w Położnictwie II Katedry Ginekologii i Położnictwa
 9. Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej II Katedry Pediatrii
 10. Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii II Katedry Pediatrii
 11. Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci II Katedry Pediatrii
 12. Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 13. Zakład Koordynowanej Opieki Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 14. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 15. Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 16. Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 17. Zakład Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia Katedry Nauczania Pielęgniarstwa
 18. Zakład Hematologii Doświadczalnej Katedry Hematologii
 19. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Katedry Morfologii i Embriologii
 20. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Katedry Gerontologii