Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 :

Drodzy studenci, wszystkie wpłaty należy dokonywać poprzez osobiste konto w Wirtualnej Uczelni: MENU – kafelek TWOJE DANE FINANSOWE.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pobierane są następujące opłaty:

 

Opłaty dotyczące studentów od naboru 2019/2020:

 • 22 zł – elektroniczna legitymacja studencka,
 • 33 zł – duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • nieodpłatnie – dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz po dwa ich odpisy,
 • 20 zł – duplikat dyplomu ukończenia studiów,
 • 20 zł – duplikat suplementu do dyplomu,
 • 20 zł – odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy,
 • 20 zł – odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,

 

W tytule płatności należy podać: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek: Piel.I°/Piel.II°/Poł.I°/Poł.II°, z dopiskiem: „za ELS”/„za duplikat ELS”/„za duplikat dyplomu”/„za duplikat suplementu”/ „za dyplom ang.”/„za suplement ang.”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pobierane są następujące opłaty:

 

Opłaty dotyczące studentów od naboru 2018/2019:

 • 17 zł – elektroniczna legitymacja studencka,
 • 60 zł – dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami w języku polskim,
 • 40 zł – dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
 • 25,50 zł – duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • 90 zł – duplikat dyplomu ukończenia studiów,
 • 60 zł – duplikat dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 

W tytule płatności należy podać: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek: Piel.I°/Piel.II°/Poł.I°/Poł.II°, z dopiskiem: „za ELS”/„za duplikat ELS”/„za dyplom”/„za duplikat dyplomu”/„za dyplom ang.”/ „za duplikat dyplomu ang.”

Roczne koszty kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2019/2020 

(Załącznik do zarządzenia nr 29/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

 • Opłata za studia pierwszego stopnia, kierunek pielęgniarstwo: 21 470 zł
 • Opłata za studia drugiego stopnia, kierunek pielęgniarstwo: 4 600 zł
 • Opłata za studia pierwszego stopnia, kierunek położnictwo: 18 630 zł
 • Opłata za studia drugiego stopnia, kierunek położnictwo: 6 960