Obrony

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi
zawiadamiają, że w dniu 16. czerwca 2016 roku o godz. 12.00
w Auli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Rektoracie
przy Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

Mgr Ewy Lewandowskiej

Tytuł pracy:
„Ocena morfometryczna tkanki tłuszczowej żółtej oraz wątroby u osób otyłych”

Promotor pracy:
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Zieliński

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Janusz Strzelczyk
Prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

 


Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi
zawiadamiają, że w dniu 16. czerwca 2016 roku o godz. 11.00
w Auli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Rektoracie
przy Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

Lek. med. Joanny Wójcik – Odyniec

Tytuł pracy:
„Modyfikowalne oraz niemodyfikowalne czynniki wpływające na przedwczesną chorobę niedokrwienną serca u pacjentów z cukrzycą typu 2”

Promotor pracy:
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Loba

Recenzenci:
Dr hab. n. med. prof. UR Izabela Zawlik
Dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.

 


 

Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu
oraz Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi
zawiadamiają, że w dniu 16. czerwca 2016 roku o godz. 13.00
w Auli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Rektoracie
przy Al. Kościuszki 4, odbędzie się publiczna obrona rozprawy  doktorskiej

Lek. med. Wiktora Kępy

Tytuł pracy:
„Ocena morfometryczna nabłonka plemnikotwórczego w ostrym zapaleniu jądra i najądrza”

Promotor pracy:
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Andrzej Zieliński

Recenzenci:
Prof. dr hab. n. med. Janusz StrzelczykProf. dr hab. n. med. Hieronim Bartel

Z rozprawą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.

Wstęp na obronę rozprawy wolny.