Studia podyplomowe TELEMEDYCYNA I TELEOPIEKA-PRAWNE ASPEKTY

Posted Opublikowane przez Marzena Kalinowska w Aktualności, Komunikaty (dla Studentów)
maj
23

termin
rekrutacja do 30 czerwca 2024

 

dokumenty:
– podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata;
– dyplom ukończenia studiów lub jego odpis;
– zaświadczenie potwierdzające staż pracy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą lub działalność związaną z ochroną zdrowia (np. NFZ)- jeśli kandydat takie zaświadczenie posiada.

 

profil uczestnika, czyli grupy docelowej: osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, prawa, administracji, zarządzania. W szczególności osoby wykonujące zawody medyczne, menedżerowie podmiotów wykonujących  działalność leczniczą oraz osoby zajmujące się obsługą prawną i administracyjną podmiotów leczniczych.

 

korzyści dla uczestnika: celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z formalnymi zasadami organizacji, udzielenia, refundacji i rozliczania świadczeń zdrowotnych realizowanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu. Celem uczestnictwa w studiach jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu, a także eliminowanie odpowiedzialności podmiotów udzielających tego rodzaju świadczeń za potencjalne szkody majątkowe i niemajątkowe.

 

metody nauczania:  100 % ON-LINE: ćwiczenia, warsztaty w formie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning).

 

Więcej informacji na: https://okp.umed.pl/telemedycyna-i-teleopieka-prawne-aspekty/
aplikuj: https://studiapodyplomowe.umed.pl/