ICNP – kontakt

Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN)
Centrum Badania i Rozwoju
Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP R)

przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Jaracza Stefana 63, pokój 1.9
90-251 Łódź
email: icnp@umed.lodz.pl
tel. 500 006 732

email: dorota.kilanska@umed.lodz.pl,
tel. kom. +48 606 118 367