Jednostki Oddziału

ODDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA

 1. II Katedra Ginekologii i Położnictwa (K047)
  1. Klinika Ginekologii i Położnictwa(KL65)
  2. Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej(OD034)
  3. Zakład Dydaktyki w Położnictwie (Z110)
  4. Zakład Położnictwa Praktycznego(Z211)
 2. Katedra Nauczania Pielęgniarstwa (K041)
  1. Zakład Koordynowanej Opieki(Z064)
   • Pracownia Informatyki Pielęgniarskiej (P251)
   • Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego (P269)
   • Pracownia Zarządzania w Pielęgniarstwie (P270)
  2. Zakład Pedagogiki w Pielęgniarstwie(Z065)
  3. Zakład Pielęgniarstwa Operacyjnego(Z232)
   • Pracownia Anestezjologiczna (P206)
   • Pracownia Pielęgniarstwa Chirurgicznego (P121)
  4. Zakład Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia(Z233)
   • Pracownia Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego (P267)
   • Pracownia Promocji Zdrowia (P255)
  5. Zakład Pielęgniarstwa Zachowawczego(Z063)
   • Pracownia Opieki Długoterminowej (P245)
   • Pracownia Pielęgniarstwa Internistycznego (P120)
  6. Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie(Z066)
 3. Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego (K050)
  1. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii (KL38) 
   • Pracownia Edukacji w Cukrzycy (P153)
   • Pracownia Farmakologii (P193)
  2. Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych(Z226)
 4. Jednostki alokowane poza strukturą katedr
  1. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych (Z137)