Do pobrania wzory pism i oświadczeń

UWAGA STUDENCI  !!!

Wniosek do Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi student ma obowiązek złożyć nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Komisji. Złożenie po tym terminie skutkuje rozpatrzeniem wniosku na kolejnym posiedzeniu (za miesiąc)!

Grafiki

– harmonogramy zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w semestrze letnim dla studentów I, II i III roku kierunku pielęgniarstwo, dostępne są w zakładce „plany”. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca odbywania zajęć oraz osób prowadzących zajęć, zostaną przekazane na zebraniu informacyjnym przed zajęciami, termin, którego zostanie podany odrębnym komunikatem.

 

Wnioski

 

Podania

 

Praca dyplomowa – dokumenty do obrony:

 

Pozostałe

 

Zarządzenia: