Opłaty

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024:

Szanowni Państwo,

opłaty za dokumenty wskazane poniżej oraz opłaty za usługi edukacyjne związane z: powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, uzupełnianie różnic programowych oraz opłaty za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu student zobowiązany jest wnosić na Indywidualny Numer Konta, który widnieje na Państwa kontach na Wirtualnej Uczelni.

Obowiązujące opłaty:

 • 22 zł – elektroniczna legitymacja studencka,
 • 33 zł – duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej,
 • nieodpłatnie – dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz po dwa ich odpisy,
 • 20 zł – duplikat dyplomu ukończenia studiów,
 • 20 zł – duplikat suplementu do dyplomu,
 • 20 zł – odpis dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy,
 • 20 zł – odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,

W tytule płatności należy podać: imię, nazwisko, nr albumu, kierunek: Piel.I°/Piel.II°/Poł.I°/Poł.II°,
z dopiskiem: „za ELS”/„za duplikat ELS”/„za duplikat dyplomu”/„za duplikat suplementu”/ „za dyplom ang.”/„za suplement ang.”.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z: powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, uzupełnianie różnic programowych oraz opłaty za uczestniczenie w zajęciach w trybie awansu wnoszone są przez studenta jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłat.

Roczne koszty kształcenia na studiach stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2023/2024:

 • Opłata za studia pierwszego stopnia, kierunek pielęgniarstwo: 21 236
 • Opłata za studia drugiego stopnia, kierunek pielęgniarstwo: 6 265
 • Opłata za studia pierwszego stopnia, kierunek położnictwo: 24 552
 • Opłata za studia drugiego stopnia, kierunek położnictwo: 8 539

 

Akty prawne:

Cykl rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024:

 

Cykl rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023:

 

Cykl rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022:

 

Cykl rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021: