Studia podyplomowe DLA OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ QUALIFIED PERSON

Posted Opublikowane przez Marzena Kalinowska w Aktualności, Komunikaty (dla Studentów)
maj
23

termin
rekrutacja do 30 czerwca 2024

 

dokumenty:
– podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata;
– dyplom ukończenia studiów lub jego odpis;
– dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach związanych z tematyką studiów podyplomowych – jeśli kandydat takie posiada,
– wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wykonywaniu zadań przewidzianych dla „osoby wykwalifikowanej”
– CV zawierające następujące informacje: przebieg kariery zawodowej, znajomość języków obcych, wykaz publikacji, wystąpień konferencyjnych, itp.

 

krótkie zwięzłe słowa kluczowe: osoba wykwalifikowana, zaufaj wykwalifikowanym osobom, osoba wykwalifikowana – klucz do sukcesu.

 

profil uczestnika, czyli grupy docelowej: osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia  lub jednolite studia magisterskie w obszarze obejmującym co najmniej jedną z następujących dyscyplin naukowych: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne lub weterynaria i posiadają tytuł magistra, magistra inżyniera lub lekarza, w stosunku do których wymagane jest uzupełnienie wiedzy.

 

korzyści dla uczestnika: studia mają charakter studiów uzupełniających – ich celem jest uzupełnienie wiedzy z dziedziny nauk farmaceutycznych oraz w zakresie podstawowych przedmiotów realizowanych w kształceniu uniwersyteckim i mających zastosowanie w procesie wytwarzania i kontroli jakości produktów leczniczych.

 

metody nauczania: 100 % on-line: wykłady, ćwiczenia.

 

więcej: https://okp.umed.pl/qualified-person/
aplikuj: https://studiapodyplomowe.umed.pl/