Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Z ELEMENTAMI PRAWA MEDYCZNEGO

Posted Opublikowane przez Marzena Kalinowska w Aktualności, Komunikaty (dla Studentów)
maj
23

terminy
rekrutacja do 30 czerwca 2024

 

dokumenty: 
– podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej, zawierające dane osobowe kandydata;
– dyplom ukończenia studiów lub jego odpis;
– dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, kursach związanych z tematyką studiów podyplomowych – jeśli kandydat takie posiada,

 

profil uczestnika,  czyli grupy docelowej: osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: medycznych, ekonomicznych lub społecznych lub kierunku: administracja, prawo lub zarządzanie.

 

korzyści dla uczestnika: celem studiów jest kształcenie słuchaczy w zakresie różnych dziedzin zarządzania i prawa medycznego, umożliwiające zdobycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji menadżerskich i kierowniczych w ochronie zdrowia.

 

metody nauczania: hybrydowo: wykłady, seminaria, ćwiczenia

 

więcej informacji na: https://okp.umed.pl/zarzadzanie-w-systemie-ochrony-zdrowia-z-elementami-prawa-medycznego/
aplikuj: https://studiapodyplomowe.umed.pl/