Wzory umów

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 56/2019 z dnia 15 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku polskim

Pobierz

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 61/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat na studiach wyższych prowadzonych w języku angielskim

Pobierz