Kontakt

Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa

90- 251 Łódź, ul. S. Jaracza 63

Godziny pracy dziekanatu:

poniedziałek, czwartek, piątek: 9:30 – 14:00,
wtorek: 9:30 – 17:00
środa – nieczynny

Dla studentów udostępniony indywidualny NUMER  KONTA  do realizowania wpłat tytułem świadczeń na rzecz Uniwersytetu Medycznego , 90 – 429 Łódź  Al. Kościuszki 4 ( tj. opłaty za studia, legitymacje, dyplom, powtarzanie roku etc.): ING Bank Śląski S.A. Numer WŁASNEGO SUBKONTA jest dostępny
w WIRTUALNEJ UCZELNI w  zakładce MENU – TWOJE DANE FINANSOWE – DANE FINANSOWE


aneta-domańska

 

Kierownik Dziekanatu

dr n. med. Aneta Domańska
pok. nr 3.17
tel. 42 272 59 80
e-mail: aneta.domanska@umed.lodz.pl

 

Planowanie zajęć dydaktycznych:

mgr Katarzyna Białek

Samodzielny Referent ds. Planowania
pok. nr 3.13
e-mail: katarzyna.bialek@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 79

Sprawy studenckie:

Kierunek: Pielęgniarstwo I stopnia

mgr Julita Wiśniewska
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.6
e-mail: julita.wisniewska@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 81

Kierunek: Pielęgniarstwo II stopnia 

mgr Monika Biernacka
Specjalista ds. Finansowych
pok. nr 3.6
e-mail: monika.biernacka@umed.lodz.pl
tel.42 272 59 75

Kierunek: Położnictwo I i II stopnia

Izabela Szłapa
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.6
e-mail: izabela.szlapa@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 74

Praktyki studenckie

mgr Agata Woźniak
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.17
e-mail: agata.wozniak@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 73

Beata Trafalska
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.12
e-mail: beata.trafalska@umed.lodz.pl

Postępowania konkursowe:

Agata Purgal
Samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych
pok. nr 3.12
e-mail: agata.purgal@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 77