Komisje Oddziałowe

Rada Dydaktyczna Kierunku Pielęgniarstwo

(skład osobowy na lata 2020-2024)

 

Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

dr n. med. Beata Kunikowska – zastępca

 

członkowie:

-dr hab. n. med. prof. uczelni Małgorzata Górska-Ciebiada

-dr n. o zdrowiu prof. uczelni Dorota Kilańska

-dr n.med. Beata Brosowska

-mgr Agnieszka Urbańska

sekretarz – mgr Julita Wiśniewska

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopień

– II stopień

 

interesariusze zewnętrzni:

-mgr Agnieszka Topolska- Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

-mgr spec. Agnieszka Kałużna- Członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Położnictwo

(skład osobowy na lata 2020-2024)

 

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

dr n.med. Jolanta Dominowska – zastępca

 

członkowie:

-dr hab. n.med. prof. uczelni Anna Sobczuk

-dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala

-dr n. o zdrowiu Danuta Małańczuk

-dr n.med. Agnieszka Kotarba

sekretarz – Izabela Szłapa

przedstawiciel Akademickiego Biura Karier UM w Łodzi

przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi

przedstawiciele studentów:

– I stopnień

– II stopnień

 

interesariusze zewnętrzni:

-mgr Mariola Brych – Położna Naczelna Medeor Szpital Wielospecjalistyczny

-mgr spec. Agnieszka Kałużna – Członek Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Pielęgniarstwo

 

Przewodnicząca – dr n. o med. prof. uczelni Jolanta Glińska

-dr n. med. Beata Kunikowska

-dr n. o zdrowiu Izabela Kozicka

 

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Położnictwo

 

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu. prof. uczelni Beata Leśniczak

-dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala

-dr n. o med. Magdalena Kołodziej

 

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

(skład osobowy na lata 2020-2024)

 

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa

dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala – v-ce przewodnicząca

członkowie:

– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta

– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Joanna Kostka

– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański

– dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki

– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler

-dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Ewa Borowiak

-dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

-dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska

sekretarz – mgr Marzena Krzyżańska

mgr Dorota Sowińska

mgr Karolina Baleja

– Gabriela Wielogórska (Dietetyka I stopień)

– Julia Duraj (Dietetyka II stopień)

– Marta Szablewska (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)

– Krzysztof Szablewski (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)

– Marcin Wiśniewski (Ratownictwo Medyczne)

– Klaudia Wysocka (Zdrowia Publiczne I stopień)

– Aleksandra Boruta (Zdrowia Publiczne II stopień)

– Natalia Wróblewska (Pielęgniarstwo I stopnia)

– Zuzanna Grabarczyk (Pielęgniarstwo II stopnia)

– Martyna Benedykczak (Położnictwo I stopnia)

– Natalia Gorajewska (Położnictwo II stopnia)

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo:

– dr n med. Agnieszka Głowacka v-ce przewodnicząca

– dr n med. Kinga Spławska

– Natalia Wróblewska – studentka

 

Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia dla kierunku Położnictwo:

– mgr Agnieszka Brończyk v-ce przewodnicząca
– mgr Barbara Klepaczka
– mgr Izabela Ciesielska
– mgr Anna Krzyżanowska
– Justyna Palmowska– studentka

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Pielęgniarstwo

Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska

Członkowie:
– mgr Agnieszka Urbańska
– opiekun ostatniego roku właściwego kierunku i poziomu studiów

 

Komisja ds. Nostryfikacji  Dyplomów na Kierunku Położnictwo

Przewodnicząca – dr n o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak

Członkowie:
-dr n o zdrowiu Krystyna Rochala
-dr n. med. Magdalena Kołodziej

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Pielęgniarstwo:

– mgr Justyna Kupis

 

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej na Kierunku Położnictwo:

– dr n med. Jolanta Dominowska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Pielęgniarstwo:

– dr n. med. Anna Cisińska
– mgr Agnieszka Urbańska

 

Komisja ds. Promocji Kierunku Położnictwo:

– mgr Anna Pietrusiewicz
– mgr Gabriela Wojdat