ICNP

wtorki 7:00-11:00
czwartki 16:00-18:00.

Decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek powołano na Wydziale Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pierwsze w Polsce  i Europie Wschodniej ACBiR ICNP ®. więcej informacji…

Kadencja Centrum trwa 3 lata.

 

Kadencja 2013 – 2016
dr n. o zdr.  Dorota Kilańska, mgr piel. – Dyrektor Centrum

Członkowie:
1.    dr n. med. Jolanta Glińska – Kierownik Katedry Nauczania Pielęgniarstwa,  UM w Łodzi
2.    dr Kinga Studzińska – Pasieka  – Kierownik Centrum Nauczania Języków Obcych, UM w Łodzi
3.    dr Anna Andruszkiewicz – Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy
4.    dr Alicja  Marzec – Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy
5.    dr Mirosława Felsmann – Collegium Medicum Uniwersytetu im. M. Kopernika w Bydgoszczy
6.    mgr Małgorzata Lewandowska – Kierownik Zakładu Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności w Pielęgniarstwie
7.    mgr Beata Brosowska – Kierownik Pracowni Pielęgniarstwa Pediatrycznego, UM w Łodzi
8.    mgr inż. Mariusz Sawko – p.o. Dyrektora Centrum Informatyczno-Telekomunikacyjnego, UM w Łodzi

Zadania Centrum:
1.    Standaryzacja języka pielęgniarstwa w praktyce pielęgniarskiej (dydaktyka, klinika, nauka)
2.    Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat ICNP ® przez organizację szkoleń
3.    Lobbing w celu wdrożenia ICNP ® w Polsce
4.    Przygotowanie osób do realizacji ICNP ® w praktyce
5.    Pełnienie funkcji konsultanta z zakresu ® ICNP
6.    Konsultowanie diagnoz i planów opieki z wykorzystaniem ICNP ®
7.    Usługi doradcze dla praktyki pielęgniarskiej
8.    Nawiązywanie współpracy z ośrodkami realizującymi zadania z zakresu ® ICNP

Pismo w sprawie re-akredytacji ACBiR ICNP (R) przy UM w Łodzi

Więcej w informacji Prasowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego