Komisje Oddziałowe

Rada Dydaktyczna Kierunku Pielęgniarstwo
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska
dr n. med. Beata Kunikowska – zastępca

członkowie:
– dr hab. n. med. prof. uczelni Małgorzata Górska-Ciebiada
– dr n. o zdrowiu prof. uczelni Dorota Kilańska
– dr n. med. Beata Brosowska
– mgr Małgorzata Pawlaczyk
sekretarz – mgr Julita Wiśniewska

przedstawiciele studentów:
– Pielęgniarstwo I stopnia
– Pielęgniarstwo II stopnia

interesariusze zewnętrzni:
– mgr Agnieszka Topolska – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów
– mgr spec. Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych

 

Rada Dydaktyczna Kierunku Położnictwo
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak
dr n. med. Jolanta Dominowska – zastępca

członkowie:
– dr hab. n.med. prof. uczelni Anna Sobczuk
– dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala
– dr n. o zdrowiu Danuta Małańczuk
– dr n. med. Agnieszka Kotarba
sekretarz – mgr Katarzyna Białek

przedstawiciele studentów:
– Położnictwo I stopnia
– Położnictwo II stopnia

interesariusze zewnętrzni:
– mgr Mariola Brych – Położna Naczelna Medeor Szpital Wielospecjalistyczny
– mgr spec. Agnieszka Kałużna – Przewodnicząca Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Położnictwo
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr n. o zdrowiu. prof. uczelni Beata Leśniczak
– dr n. o zdrowiu Krystyna Rochala
– dr n. o med. Magdalena Kołodziej

 

Komisja ds. Prac Dyplomowych Kierunku Pielęgniarstwo
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca – dr n. o med. prof. uczelni Jolanta Glińska
– dr n. med. Beata Kunikowska
– dr n. o zdrowiu Izabela Kozicka

 

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia
(skład osobowy na lata 2020-2024)

Przewodnicząca –prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa
dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Małgorzata Pikala – v-ce przewodnicząca
członkowie:
– prof. dr hab. n. med. Dorota Kaleta
– dr hab. n. o zdrowiu Joanna Kostka
– dr hab. n. med. prof. uczelni Robert Irzmański
– dr hab. n. med. prof. uczelni Cezary Chojnacki
– dr hab. n. med. prof. uczelni Dariusz Timler
– dr hab. n. o zdrowiu prof. uczelni Ewa Borowiak
– dr n. med. prof. uczelni Jolanta Glińska
– dr n. o zdrowiu prof. uczelni Beata Leśniczak
– dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska
sekretarz – mgr Katarzyna Kociszewska
mgr Dorota Sowińska
mgr Karolina Baleja
– Wiktoria Linke (Dietetyka I stopień)
– Aleksandra Saryusz-Wolska (Dietetyka II stopień)
– Magdalena Łapka (Fizjoterapia studia jednolite magisterskie)
– Patrycja Turzyniecka  (Fizjoterapia studia II stopnia)
– Patryk Ciszewski (Ratownictwo Medyczne)
– Paulina Woźniak (Zdrowia Publiczne I stopień)
– Magdalena Jakubowska (Zdrowia Publiczne II stopień)
– Szymon Reszka (Pielęgniarstwo I stopnia)
– Ewelina Konarska-Przygoda (Pielęgniarstwo II stopnia)
– Renata Napierko (Położnictwo I stopnia)
– Weronika Wojtaszek (Położnictwo II stopnia)