Kontakt

Dziekanat Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa

90- 251 Łódź, ul. S. Jaracza 63

Godziny pracy dziekanatu:

9:30 – 14:00
środa – nieczynny

Dla studentów udostępniony indywidualny NUMER  KONTA  do realizowania wpłat tytułem świadczeń na rzecz Uniwersytetu Medycznego , 90 – 429 Łódź  Al. Kościuszki 4 ( tj. opłaty za studia, legitymacje, dyplom, powtarzanie roku etc.): ING Bank Śląski S.A. Numer WŁASNEGO SUBKONTA jest dostępny
w WIRTUALNEJ UCZELNI w  zakładce MENU – TWOJE DANE FINANSOWE – DANE FINANSOWE


aneta-domańska

 

Kierownik Dziekanatu

dr n. med. Aneta Domańska
pok. nr 3.17
tel. 42 272 59 80
e-mail: aneta.domanska@umed.lodz.pl

 

 

Sprawy studenckie:

mgr Katarzyna Białek
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.12
e-mail: katarzyna.bialek@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 82

 

Kierunek: Pielęgniarstwo I stopnia

Ewa Bogusławska
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.6
e-mail: ewa.boguslawska@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 81

 

Kierunek: Pielęgniarstwo II stopnia
studia podyplomowe


mgr Monika Biernacka
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.6
e -mail: monika.biernacka@umed.lodz.pl
tel.42 272 59 75

 

Kierunek: Położnictwo I i II stopnia

Izabela Szłapa
Samodzielny Referent ds. Obsługi Studentów
pok. nr 3.6
e-mail: izabela.szlapa@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 74

 

Planowanie zajęć dydaktycznych:

mgr Julita Wiśniewska
Samodzielny Referent ds. Planowania
pok. nr 3.13
e-mail: julita.wisniewska@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 79

 

Płatności:

mgr Katarzyna Szczepaniak
Specjalista ds. Finansowych
pok. nr 3.17
e-mail: katarzyna.szczepaniak@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 73

 

 

Nauka:

Agata Purgal
Samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych
pok. nr 3.12
e-mail: agata.purgal@umed.lodz.pl
tel. 42 272 59 77