Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. organizacji drzwi otwartych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  2. przesyłania informacji dotyczących oferty edukacyjnej i procesu rekrutacji na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 5. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały również profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  1. dla celu wskazanego w pkt. 3.1 przez okres 1 miesiąca
  2. dla celu wskazanego w pkt. 3.2 do czasu rezygnacji z otrzymywania newslettera UMED
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.