Praktyki zawodowe

DYŻURY DR JOLANTY DOMINOWSKIEJ- KIEROWNIKA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNEK POŁOŻNICTWO ODBYWAJĄ SIĘ  WE WTORKI  ON-LINE  GODZ 12-13

Dyżury dydaktyczne Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych  kierunku Położnictwo dr n med. Jolanty Dominowskiej odbywają się w  miesiącu

kwietniu w czwartki 13.00-14.00

maju  w czwartki 11.00-12.00

czerwcu w czwartki 13.00-14.00

lipcu w czwartki 13.00-14.00

Miejsce dyżurów ul Jaracza 63 p 3.14