Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Posted Opublikowane przez Marzena Kalinowska w Aktualności
maj
27
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej obchodzony jest co roku 12 maja, w rocznicę urodzin Florence Nightingale, uznawanej za prekursorkę nowoczesnego pielęgniarstwa. Święto to ma na celu uhonorowanie pracy pielęgniarek i położnych, które odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, zapewniając pacjentom nie tylko profesjonalną opiekę medyczną, ale także wsparcie emocjonalne i psychologiczne. Tegorocznym hasłem obchodów jest: „Our Nurses. Our Future. The economic power of care” (“Nasze pielęgniarki. Nasza przyszłość. Kluczowa siła ekonomiczna opieki zdrowotnej”).

 

Z tej okazji w dniu 14 maja w siedzibie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyło wielu gości: Mgr Mirosława Olejniczak, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi; Mgr Marek Kamiński, Przewodniczący Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Prof. Tomasz Kostka, Prorektor ds. Kształcenia; Prof. Jolanta Kujawa, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; Prof. Jerzy Stańczyk, pierwszy Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa; wszyscy Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu; Mgr Justyna Wojtczak, Dyrektor Biura Obsługi Studiów; Prof. Dorota Kilańska, Dyrektor Akredytowanego Centrum ICNP; Kierownicy Katedr, Zakładów, Pracowni, Praktyk studenckich, Członkowie WZZJK, Osoby współpracujące na rzecz umiędzynarodowienia kierunków oraz Pracownicy Dziekanatu. Bardzo pozytywna ocena działalności całego zespołu pracowników Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz wiele serdecznych życzeń dodawało wydarzeniu wyjątkowego znaczenia i podkreślało wagę obchodzonego święta.