Koła naukowe

 

SKN Kardiologii Prenatalnej

 

Wręczenie nagród studentom – członkom SKN Kardiologii Prenatalnej na III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI KARDIO-PRENATAL za najlepszą publikację z dziedziny kardiologii prenatalnej w roku 2019/20200